Carpenter working with circular saw

Polityka prywatności

Polityka prywatności (w tym Cookies) serwisu „EmiBud”

Administratorem danych jest: 

Emilia Tomaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EmiBud Emila Tomaszewska z siedzibą przy ulicy Nadbrzeżnej 17, 58-250 Pieszyce, NIP: 882-214-05-76, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (dalej „EmiBud”).

Z EmiBud można szybko i efektywnie pod wskazanym numerem telefonu: 535 277 253 lub 796 696 662 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: biuro@emibud.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://emibud.pl/kontakt/

1.   Informacje ogólne

1.1.  Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO tj. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

1.2.  Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo: 

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych; 
 • przenoszenia danych; 
 • prawo do sprostowania i usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania; 
 • w przypadku autotematycznych decyzji masz prawo prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji; 
 • do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa; 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – ul. Stawki 2, Warszawa 00-193. 

Prawo sprzeciwu  

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) lub e) RODO (zob. poniżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu lub działania w interesie publicznym, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw możesz zgłosić wykorzystując dane kontowe wskazane na wstępie Polityki prywatności. 

(zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/RODO-informator.  

1.3.  Co oznacza przetwarzanie danych w oparciu o zgodę?

Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych – zob. więcej część 2), to pamiętaj, że: 

 • zgoda jest zawsze dobrowolna; 
 • zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie EmiBud, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe zob. powyżej); 
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

1.4.   Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw lub inne kwestie dotyczące ochrony danych?

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie EmiBud, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. powyżej). 

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. ich odszukania) lub zweryfikowania Twojej tożsamości (potwierdzenia, że jesteś osobą na, którą się podajesz). W tym przypadku przetwarzane będą tylko dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania prawidłowego wykonania obowiązków związanych ze zgłoszonym żądaniem (m.in. prawidłowe dokumentowanie wycofania zgody) na potrzeby obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. lit. f)

RODO tzw. uzasadniony interes Administratora danych) oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z RODO (m.in. rozliczalności art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W tych celach dane będą przetwarzane maksymalnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tym związanych.

1.5.  Kto ma dostęp do danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy/współpracownicy działający w ramach polecenia EmiBud. Dane mogą być ujawnione także dostawcom usług np. informatycznych wspierających realizacji poniżej wymienionych celów EmiBud (po wcześniejszym zawarciu stosownych umów powierzenia). Dane mogą być ujawniane także do odbiorców, którzy są odrębnymi administratorami. Odnośnie szczegółów – zob. poniżej przy okazji omawiania poszczególnych celów przetwarzania danych (zob. część 2 i część 3).

1.6.  Jak nie przetwarzamy danych osobowych

O ile nie zostaniesz wyraźnie o tym poinformowany/a w toku przetwarzania danych nie będzie dochodziło do: 

 • Profilowania;
 • Transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

1.7.  Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały na stronach Serwisu. 

1.8.  Zewnętrzne linki

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez EmiBud. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce kontakt.

1.9.  Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze, gdy podanie danych będzie obligatoryjne (np. będzie wynikało z przepisów prawa) osoba podająca dane zostanie o tym odrębnie poinformowana (np. na formularzu poprzez, który zbierane będą dane osobowe). 

1.10.  Skąd EmiBud pozyskuje dane?

Administrator pozyskuje dane co do zasady bezpośrednio od osoby, o której dane chodzi. 

2.   Poszczególne cele przetwarzania danych

Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu:

 • Zawarcia umowy wynajmu sprzęt oraz dokonania rezerwacji co łączy się z wypełnieniem formularza znajdującego się na www.EmiBud.pl oraz przesłanie potwierdzenia zawarcia rezerwacji RODO / decyzja o zawarciu umowy jest całkowicie zautomatyzowana na podstawie art. 22 RODO, z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w Ogólnych Warunkach Najmu Sprzętu (zob. pod adresem www.EmiBud.pl);
 • Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawa jakości, usuwanie błędów (jest to uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (jest to uzasadniony interes administratora danych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zob. także cele i podstawy wskazane w pkt 3 poniżej w zakresie plików cookies. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów (takie pola będą zawsze wyraźnie oznaczone). W szczególności podanie adresu e-mail jest niezbędne do spełnienia obowiązków związanych z procesem zawierania umowy, w tym przesłania na trwałym nośniku potwierdzenia zawarcia umowy w oparciu o Ogólne Warunki Najmu Sprzętu. 

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy w oparciu o Ogólne Warunki Najmu Sprzętu oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych z tym związanych. 

3.   Pozyskiwanie danych poprzez pliki cookies w tym przetwarzanie danych osobowych 

3.1.  Informacje ogólne

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Poniższa tabela wyjaśnia pliki cookie, których używamy i dlaczego. 

Wykorzystujemy dwie kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe. 

− pliki sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

− pliki stałe pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

3.2.  W jakim celu EmiBud używa plików cookie?

Administrator Serwisu (EmiBud) wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: „niezbędne” oraz „opcjonalne” w następujących celach:

1. Pliki cookies „niezbędne” è w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia strony www. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny.

W tym celu na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies. 

2. Pliki cookies „opcjonalne” è w celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlania strony.

W tym celu na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane stałe i sesyjne pliki cookies. 

Wykorzystanie tej kategorii plików cookies opiera się na Twojej zgodzie. 

Wskazane dane nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.  

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i wstrzymać instalację i pozyskiwanie danych poprzez cookies. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.3.  Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może również z łatwością zmienić ustawienia dotyczące plików tego typu w ustawieniach przeglądarki.

Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek z ze strony Serwisu może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszej strony.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę

internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Możesz zobaczyć informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek na stronach:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla FireFox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Aby zrezygnować z mechanizmu Google Analytics na wszystkich witrynach, odwiedź: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

3.4.  Dane eksploatacyjne

Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne): 

 1. numer ID przydzielony urządzeniu osoby odwiedzającej stronę, 
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, 
 3. system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, 
 4. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.  

3.5.  Ochrona danych osobowych

Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest EmiBud. Nawet w przypadku wątpliwości czy określona kategoria informacji jest daną osobową EmiBud wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak daną osobową. 

Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony (cookie „niezbędne”) opiera się na tzw. uzasadnionym interesie administratora serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym celu może dochodzić do: 

 • okazjonalnego analizowanie plików z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające stronę; które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane; czy struktura strony nie zawiera błędów;
 • zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W powyższych przypadkach przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Natomiast, jeżeli wyrazisz zgodę na instalacje plików cookies „opcjonalnych” (analitycznych np. dostarczanych przez Google Analytics) to informacje zebrane w ten sposób będą wykorzystywane do celu badania preferencji osób korzystających z naszej strony www z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości wyświetlanej strony. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jak wskazuje art. 174 prawa telekomunikacyjnego, do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ̨ ochronie danych osobowych.

W każdej chwili możesz zgodę wycofać i usunąć pliki cookies z urządzenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych: podmiotu informatyczne świadczący usługi na rzecz EmiBud. 

3.6.            Usuwanie danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies oraz danych eksploatacyjnych

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.